Tien tips bij schrijfproblemen


Doen Niet doen

1. Wees je bewust dat het schrijfproces uit  verschillende fasen bestaat: kiezen en afbakenen van een onderwerp, vraagstelling formuleren, opzet maken, onderzoek, schrijven, herschrijven en afwerken

1. Meteen achter het bureau gaan zitten schrijven zonder een goed plan

2. Baken goed af: kies eerst een onderwerp en verfijn deze verder door een heldere vraagstelling

2. Alles willen lezen en alles erbij willen betrekken, teveel vraagstellingen willen onderzoeken

3. Verzamel materiaal over je onderwerp dat relevant is voor het beantwoorden van je vraagstelling en maak duidelijke aantekeningen waarbij je de bronnen makkelijk terug kan vinden

3. Alles overschrijven zonder te kijken naar relevantie of losse krabbels maken die je vervolgens niet meer terug kan vinden

4. Stel de taken van het schrijfproces niet uit en werk regelmatig

4. In vlagen werken als je 'zin' hebt, of wachten tot het laatste moment

5. Bewerk het materiaal tot een betoog; leg in stappen uit en laat redeneringen zien

5. Een opeenstapeling van feiten zonder veel verband

6. Schrijf eerst, corrigeer pas later

6. Meteen de perfecte tekst willen schrijven: door tegelijkertijd te schrijven en corrigeren raak je snel geblokkeerd

7. Realiseer je dat het schrijven van de scriptie een leerproces is, je bent een beginner

7.  Onrealistisch hoge eisen stellen en het meteen perfect willen doen

8. Een begeleider helpt zwakke plekken op te sporen en te verbeteren

8.  Een product zonder fouten proberen in te leveren, want kritiek is verschrikkelijk

9. Wees probleemoplossend als het schrijven niet wil vlotten; ga een fase terug in het schrijfproces, praat met anderen, vraag advies, enz.

9. Verbeten doorvechten en het in je eentje opknappen

10. Bouw vertrouwen in jezelf als schrijver op door te kijken naar wat er goed gaat  

10. Onhaalbare doelen stellen, vooruitgang en complimenten negeren en alleen aandacht hebben voor wat NIET goed is


Meer over schrijven
Studentenpsychologen – 18/04/2011