Ik zie het niet meer zitten

Als student heb je te maken met veranderingen in je leven. Er komen nogal wat gebeurtenissen op je af die veel impact kunnen hebben. Bijvoorbeeld je studie en de verwachtingen over studie en studentenleven, het op kamers gaan, het ouderlijk huis verlaten, oude vrienden loslaten (al dan niet bedoeld), nieuwe vrienden maken en het aangaan van een relatie. Het is een ontwikkelingsfase naar meer autonomie en verantwoordelijkheid waarin jouw identiteit verder gestalte krijgt en soms door tegenvallers onder druk komt te staan. In combinatie met de huidige studiedruk kun je irrationele gedachten krijgen en kunnen negatieve gevoelens helaas de overhand krijgen. Soms kan dat zulke heftige vormen aannemen dat dit tot depressiviteit en/of suïcidale gedachten kan leiden.


Mogelijke signalen
Mogelijke signalen van depressiviteit:
 • je schuldig voelen

 • negatieve beoordeling door de omgeving

 • je ongeliefd voelen

 • zich sociaal terug trekken

 • negatieve beoordeling over de toekomst

 • verminderde eetlust

 • toename middelengebruik

 • je waardeloos voelen

 • geringe eigenwaarde

 • negatieve zelfbeoordeling

 • verminderde motivatie voor activiteiten

 • gebrek aan vrolijkheid

 • toegenomen slaapbehoefte

 • besluiteloosheid


Je hebt een sombere, depressieve stemming en het lukt je niet meer voldoende om van dingen te genieten waar je voorheen wel van genoot. De depressiviteit kan suïcidale gedachten uitlokken.

Mogelijke signalen van suïcidale gedachten:
 • gevoel van hopeloosheid, uitzichtloosheid

 • roekeloos of impulsief gedrag

 • afzondering, terugtrekken, eenzaamheid

 • plotselinge verandering in gevoel

 • gedachten aan de dood

 • voorbereidingen voor zelfdoding

 • somberheid, down gevoel

 • overmatig alcohol en/of drugs gebruik

 • slaap en/of eetproblemen

 • verwaarlozing

 • afscheid nemen (spullen weggeven)

 • geen uitweg zien

Wat kun je doen?
 • Probeer iemand te bereiken die je vertrouwt en die jouw gevoelens respecteert. Gebruik de steun van anderen om te ervaren dat anderen om jou geven.
 • Ga voor jou een geschikte afleiding zoeken om de ernstigste momenten door te komen zoals wandelen, sporten, ontspanningsoefeningen doen, maak een witboek met wat wel goed gaat, kijk naar je favoriete programma’s, kook wat je altijd lekker hebt gevonden.
 • Neem contact op met je huisarts, na 17.00 uur de huisartsenpost in Leiden tel. 0900-5138039.
 • De Stichting 113 Zelfmoordpreventie (24/7) en de stichting Korrelatie geven je een handreiking hoe je verder zou kunnen met je leven. Je kunt hier anoniem terecht voor telefonische en online hulp.
 • Kom als student aan Universiteit Leiden naar het open spreekuur van de studentenpsychologen.
 • Als die stap te groot is, kun je een mail studeren naar de studentenpsychologen psychologen@sea.leidenuniv.nl. Dit kan eventueel anoniem.


Studentenpsychologen – 11/04/2018