Familie en studeren

Als je gaat studeren is dat een grote verandering. Het is nieuw en het is anders. Je moet er aan wennen. Dat kan ook gelden voor je ouders en je familie. Soms is dat lastig en kan het ingewikkeldheden geven.

Wennen aan studeren: voor jou en voor je ouders
Niet alleen jij moe(s)t er aan wennen om te gaan studeren. Dat geldt ook voor je ouders. Er kunnen verschillende verwachtingen zijn over wat studeren inhoudt en hoe jij dit vorm geeft. Zo is het mogelijk dat je de eerste in je familie bent die studeert. Studeren is dan onbekend voor jouw ouders. Dat kan soms leiden tot bepaalde verwachtingen. Familieleden kunnen studeren vergelijken met ander werk en onderschatten wat er bij komt kijken. Mogelijk is je studiekeuze ook beïnvloed door de wensen van je familie en waren hun verwachtingen vooral gericht op het uitoefenen van een specifiek beroep. Wellicht zijn hun verwachtingen van jou heel hoog en geeft dit druk. Of is er angst dat nu jij studeert er een afstand tussen jou en je familieleden zal ontstaan. Ouders kunnen soms overbezorgd zijn. Anderzijds is het ook mogelijk dat studeren juist niet serieus wordt genomen.


Wat kan je doen?
Meestal is 'in gesprek blijven' een goede manier om deze ingewikkelde zaken aan te pakken. Vaak zijn meerdere gesprekken nodig. Maak deze niet te lang. Soms is een brief of email een goede manier om rustig te kunnen uitleggen wat er voor jou speelt en vragen te stellen en te beantwoorden.
  • Het is belangrijk dingen uit te leggen en zo misverstanden op te lossen.
  • Begrip hebben voor je ouders en hun achtergrond kan goed helpen.
  • Soms is acceptatie, ook van een negatieve conclusie, een goed alternatief.
  • Probeer evenwicht te vinden tussen loyaliteit en je eigen leven.
  • Zoek steun bij anderen.
  • Werk toe naar een compromis.


Omgaan met ouders met problemen
Heb jij een ouder of ouders met problemen zoals relatieproblemen, problemen op het werk, onverantwoord geld uitgeven, alcoholisme, psychiatrische stoornissen? Dat kan bijzonder moeilijk zijn om mee om te gaan. Vind je het moeilijk je aan deze problemen te onttrekken en voel je je verantwoordelijk voor je ouder(s) welzijn? Een oplossing is zelden eenvoudig, maar er is wel iets te zeggen over hoe je het beste kunt omgaan met ouders met problemen.
Omgaan met ouders met problemen (pdf)

Studentenpsychologen – 27/06/2013