homepage Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Checklist Studieomstandigheden

Met deze checklist kan je nagaan of jouw studieomstandigheden gunstig of ongunstig zijn. Klik aan wat voor jou momenteel van toepassing is. Je krijgt dan meteen commentaar de omstandigheden. Als ongunstige omstandigheden overheersen dan is het nodig een goed werkplan op te zetten om op een effectieve wijze de studie aan te pakken.
1. Heb je de laatste tijd geregeld colleges, werkgroepen, ed. en ga je er naar toe?
niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
2. Heb je in verband met de studie geregeld contact met medestudenten? niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
3. Heb je een of meer goede werkplekken? voorbeelden van studenten niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
4. Besteed je genoeg tijd aan de studie? voorbeelden van studenten niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
5. Studeer je geregeld? niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
6. Heb je een overzicht over jouw studieprogramma? niet / nauwelijks enigszins in hoge mate
7. Heb je een studieachterstand? niet / nauwelijks enigszins in hoge mate

Je kunt de manier waarop je de checklist hebt ingevuld laten analyseren. Deze analyse is gebaseerd op wat je het laatst hebt aangeklikt en geeft alleen een algemene indruk weer! Desgewenst kan je de vragen opnieuw invullen.

Studentenpsychologen - Universiteit Leiden