Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Vragenlijst Spreken in Groepen
In deze experimentele versie van de Vragenlijst Spreken in Groepen (VSG) staan 24 uitspraken over spreken in groepen. Lees iedere uitspaak en klik het knopje van je keuze aan om daarmee aan te geven wat voor jou in het algemeen van toepassing is.
Je kunt je keuze bij een vraag altijd veranderen door een ander knopje aan te klikken. Na het invullen van alle vragen kan je de vragenlijst scoren. Scoring houdt in dat jouw scores worden vergeleken met die van groep andere studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten in verband met vier gebieden van spreken in groepen.
De ontwikkeling van de VSG staat beschreven in het tijdschrift Gedragstherapie, juni 1996 (summary ).
1. In een groep zeg ik zo weinig mogelijk. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
2. Als ik in een groep spreek dan ben ik bang dat ik in paniek raak. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
3. Als ik in een groep spreek dan voel ik mij nogal angstig. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
4. Ik kan het best aan om in een groep te spreken. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
5. Als ik spreek dan kijk ik naar de groep en probeer kontakt te maken bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
6. Als ik wat zeg dan doe ik dat zo kort mogelijk. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
7. Als ik in een groep spreek dan ben ik bang dat ik blunders maak bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
8. Als ik in een groep spreek dan voel ik mij tamelijk rustig. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
9. Ik zie er verschrikkelijk tegen op om in een groep te spreken. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
10. In een groep probeer ik mij onopvallend te gedragen bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
11. Ik grijp graag de gelegenheid aan om iets te zeggen in een groep. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
12. Ik vind het plezierig om in een groep te spreken. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
13.> Als ik in een groep spreek dan ben ik bang dat ik een rood hoofd krijg. bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
14. Ik stel het zo lang mogelijk uit om in een groep iets te zeggen bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
15. Ik geloof dat het mij wel lukt om in een groep te spreken bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
16. Als ik in een groep spreek dan ben ik bang dat ik mijzelf belachelijk maak bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
17. Ik voel mij zeer zenuwachtig als ik in een groep moet spreken bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
18. Ik vind het zeer onaangenaam om in een groep te spreken bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
19. Ik heb vertrouwen in mijn manier van optreden in een groep bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
20. Ik kan zonodig mijn mening goed uiteenzetten bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
21. Als ik in een groep spreek dan voel ik mij plezierig opgewonden bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
22. Het geeft mij een gevoel van voldoening om in een groep te spreken bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
23. In een groep kan ik over het algemeen zeggen wat ik wil bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
24. Ik probeer altijd wat te zeggen in een groep bijna nooit   1 2 3 4   bijna altijd
Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren door de knop aan te klikken. Scoring houdt in dat jouw scores worden vergeleken met die van groep andere studenten. Je kunt kiezen of je jezelf wilt vergelijken met een 'doorsnee' groep of met een groep studenten aan het begin van een training 'Spreken in groepen'. Overigens veranderden na deze training de scores van deze groep in een gunstige richting! Je krijgt korte commentaren op vier gebieden van spreken in groepen. De presentatie van de uitslag kan even duren.

Disclaimer: dit is een experimentele versie!.
De Vragenlijst Spreken in Groepen is bedoeld om je een overzicht te geven van jouw sterke en zwakke kanten. De vragen en de scoring zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar specifieke persoonlijke omstandigheden worden hier beperkt in verwerkt! Raadpleeg zonodig een studentenbegeleider, want de VSG heeft niet de bedoeling een gesprek te vervangen.
Op de website van Studie-ondersteuning is veel te vinden over het oplossen van studieproblemen en oa. over spreken in groepen. Zie met name overzicht 'spreekadviezen'.
©, 2001 Studentenpsychologen - Universiteit Leiden