Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Scriptie schrijven


Moeilijkheden en oplossingen

Tegen het schrijven van de scriptie kun je als tegen een berg opzien. In Scriptie schrijven: tips per schrijffase (pdf) worden de verschillende fasen van het schrijfproces beschreven:

  • Oriëntatiefase (oriënteren op doelstellingen en richtlijnen, het starten, keuze van het onderwerp)
  • Informatiefase  (verzamelen van informatie, globaal uitdiepen van het onderwerp, opzoeken van literatuurbronnen)
  • Vraagstellingfase (formuleren van een vraagstelling, opstellen van een voorlopige inhoudsopgave en het maken van een werkplan)
  • Onderzoeksfase (onderzoeksfase/literatuurstudie)
  • Schrijffase (schrijven van de eerste grove versie)
  • Herschrijffase (herschrijven/herordenen van de conceptversie)
  • Afwerkingsfase (schrijven van conclusies, inleiding, voorwoord, kiezen van definitieve formulering en lay-out)

Bij elke fase worden een aantal moeilijkheden genoemd die zich in dat stadium kunnen voordoen. Daarnaast worden enkele oplossingen beschreven om deze moeilijkheden te overwinnen. Ook worden enkele boeken genoemd die je kunt raadplegen tijdens het schrijven van je scriptie.

Studentenpsychologen - 24/05/2012