Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Aanpak mondeling tentamen
Vergroot je kans op succes bij een mondeling tentamen:

 • Verzamel zoveel mogelijk informatie over de gang van zaken
  Stelt de docent veel vragen of is het meer een gesprek? Heeft de docent stokpaardjes? Mag je zelf in het begin het onderwerp bepalen? Betrek dit soort informatie bij de voorbereiding. Probeer er achter te komen wat de eisen zijn, wordt feitenkennis veronderstelt? Of juist inzicht?

 • Oefen
  Een mondeling tentamen kan je zien als een demonstratie van hardop denken over de stof. Probeer dit met anderen te oefenen door te praten over de stof of je vragen te laten stellen. Hierdoor raak je getraind in het onder woorden brengen van wat je weet.

 • Laat zien wat je weet
  Studenten zijn geneigd om een deel van hun kennis niet te noemen omdat dit "zo voor de hand ligt". Een docent kan geen gedachten lezen en beoordeelt je naar wat je onder woorden brengt.

 • Denk hardop na
  Denk als het ware hardop en maak je argumentatie volledig, sla geen stappen over. Een mondeling tentamen is meestal een demonstratie in "hardop denken" over de stof. Soms moet je ook veel feiten kennen. Je hoeft echter niet alles precies te weten. Opper ook je vermoedens.

 • Luister goed naar de vraag
  Gebruik de informatie die de docent verstrekt. Herhaal eventueel de vraag in eigen woorden. Let op de reacties van de docent op je verhaal.

 • Je hoeft niet alles te weten
  Net zoals bij een schriftelijk tentamen komen ook bij een mondeling tentamen momenten voor dat het wat stroever gaat. Dat is hier lastig omdat als het ware iemand op je vingers kijkt. Realiseer je, dat je niet alles hoeft te weten, maar dat je voldoende moet weten. Je kunt toegeven dat je sommige zaken niet zo goed weet.

 • Breng onder woorden wat NIET het goede antwoord is
  Het effect hiervan kan zijn dat je een pijnlijk zoeken doorbreekt. Dit zoeken kan namelijk verhinderen dat het juiste antwoord je te binnen wil schieten.

 • Nieuwe vraag
  Vraag om een nieuwe vraag als je er helemaal niet meer uitkomt.

 • Evalueer na afloop
  Wist je niet genoeg van de stof, werd je verrast door de gang van zaken? Je kunt hier bij een volgend mondeling veel aan hebben. Eventueel kun je met de docent overleggen wat er goed of fout ging.
 • ©, 2012 Studentenpsychologen - Universiteit Leiden