Terug naar de homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Aanpak open vragen
Vergroot je kans op succes bij een tentamen met open vragen:
Orienteer je op het hele tentamen
Lees alle vragen door en maak alvast korte aantekeningen van wat je gelijk te binnen schiet. Soms krijg je voor alle vragen evenveel punten, werk dan van gemakkelijk naar moeilijk. Maak op deze wijze een werkplan en eventueel een tijdschema. Begin met de gemakkelijkste vraag om op dreef te komen en deze punten vast binnen te hebben.
Orienteer je op de vraag
In een fase van 'brainstorming' loop je per vraag door wat in je opkomt. Schrijf wat er in je op kom in steekwoorden op. Verzamel zo werkmateriaal om straks verder uit te werken.
Construeer je antwoord
Op grond van het werkmateriaal dat je nu hebt (aantekeningen, markeringen van steekwoorden) probeer je zo veel mogelijk te laten weten wat je weet.
Let op de volgende punten:
  • Wordt naar je mening gevraagd, of gaat het om een objectieve weergave van een theorie?
  • Word je geacht een essay te schrijven, of is het de bedoeling dat je kort en bondig antwoordt?
Bouw een betoog op en bedenk hoe je dat gaat doen voordat je begint te schrijven.
Kies je woorden; probeer tot nauwkeurige, accurate beweringen te komen. Laat dit niet overdreven veel tijd in beslag nemen.
Blijf in de gaten houden of je voldoet aan de opdracht.
Schrijf eerst een concept van je antwoord in het klad. Bij korte antwoorden is daar tijd genoeg voor, maar bij lange antwoorden zal dat moeilijker gaan.
Controleer je antwoord. Staat alles erin, is het betoog te volgen? Check eventuele schrijffouten.
Als je iets niet weet probeer toch hetgeen wat je wel weet op te schrijven. Dit kan alsnog enige punten opleveren.
©, 2012 Studentenpsychologen - Universiteit Leiden