homepage Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Multiple choice-oefententamen
Dit oefententamen helpt bij het ontwikkelen van een efficiënte aanpak van multiple choice-tentamens. Er bestaat een belangrijk verschil met een schriftelijk tentamen. Bij een schriftelijk tentamen kan je namelijk het beste in rondes werken (gemakkelijke, moeilijke en zeer moeilijke vragen; meer informatie )
Dit computertentamen gaat als volgt. Na elkaar worden tien vraagstukken gepresenteerd. Gebruik voor het oplossen hiervan als hulpmiddel zonodig potlood en papier. Kies het beste antwoord en klik dit antwoord aan. Daarna krijgt u te zien of uw oplossing goed of fout is.
Bij het beste antwoord worden kenmerkende fouten en effectieve strategieën besproken. Voor de tien uiteenlopende vraagstukken is soms enige algemene kennis noodzakelijk, maar meestal gaat het hoofzakelijk om goed redeneren.
Eerste vraag