Homepage van Universiteit Leiden Studieondersteuning

Studentenpsychologen

Effectief studeren kun je leren
uitleg door trainer (0:12) zelfonderzoek met tests
Onderzoek jouw aanpak en organisatie van de studie door de test in te vullen. Print de uitslagen.
1. studievragenlijst SMART
De SMART heeft 30 vragen over de aanpak van de studie. Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren. Dat wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met een grote groep universitaire studenten. Zo krijg je een overzicht van jouw sterke en zwakke kanten in verband met vijf factoren die samenhangen met studiesucces.
2. State of Mind test (SOM)
Met de State of Mind test kan je nagaan of jouw positieve en negatieve gedachten ten aanzien van je studie in evenwicht zijn, of dat jij meer een onrealistische optimist, of een onrealistische pessimist bent.
3. Uitstelvragenlijst (LPS)
De Uitstelvragenlijst heeft 20 vragen. Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren. Dat wil zeggen dat jouw scores worden vergeleken met een grote groep universitaire studenten. Zo kom je aan de weet of je geneigd bent tot veel, gemiddeld of niet uitstellen.
Heb je tests ingevuld? Ga dan naar een korte bespreking van de resultaten.
Studentenpsychologen Universiteit Leiden